Servicii profesionale
de contabilitate curenta si previzionala
e-AccountingDescoperă serviciile noastre

Despre noi

Suntem o firmă membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România care activează pe piața serviciilor contabile de peste 12 ani. Echipa noastră este adepta serviciilor de calitate axate în mod deosebit pe organizarea și conducerea contabilității curente și previzionale în mediile computerizate.

Prin serviciile de ținere a contabilității curente și previzionale și de consultanță în domeniul financiar-contabil asigurăm obținerea de informații pertinente care sunt garanția funcționării optime, chiar și în condiții de criză, a clienților noștri. Echipa noastră pleacă de la premisa că este mult mai important să știi să estimezi corect rezultatele viitoare, decât să măsori efectele evenimentelor și tranzacțiilor trecute.

Asigurăm servicii de contabilitate pentru firme din România, Italia, Franța, Belgia și Germania și asigurăm transpunerea datelor din contabilitatea din România în contabilitatea acestor țări.

Servicii

Contabilitate curentă

Oferim servicii de ținere a contabilității pentru întreprinderi mici, mijlocii și mari.

În cazul entităților mici asigurăm ținerea contabilității de la preluarea documentelor justificative (facturi, chitanțe, extrase de cont, etc.) până la declarații și bilanț contabil. Lunar avem o întâlnire cu managementul pentru a discuta starea patrimoniului și a analiza veniturile, cheltuielile și rezultatele.

În cazul entităților mijlocii și mari oferim servicii de contabilitate în sistem integrat sau semiintegrat.

În sistem integrat personalul cu program permanent din compartimentul financiar-contabil lucrează full-time la sediul beneficiarului lucrările de închidere a perioadei efectuându-se de către managerii companiei noastre.

În sistem semiintegrat angajații din cadrul compartimentului financiar-contabil aparțin beneficiarului, compania noastră asigurând supravegherea permanentă a lucrărilor financiar-contabile și efectuarea lucrărilor de închidere a perioadei, întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale și a bilanțului contabil.

Contabilitate previzională

Compania noastră este în acest moment unicul furnizor de servicii de contabilitate previzională de pe piață. În baza unui sistem informatic propriu, ținem contabilitatea previzională pe bază de documente justificative certe (contracte, comenzi, etc) sau pe bază de date estimate, asigurând clientului informații privind fluxurile de numerar estimate, evoluția activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor estimate. În acest demers utilizăm întregul instrumentar specific contabilității. Acest tip de contabilitate este asemănător contabilității curente, dar transpune în cifre evenimentele și tranzacțiile viitoare.

În condițiile actuale este mult mai important să cunoști evoluția viitoare a companiei/afacerii pentru a lua decizii corecte, decât evoluția trecută care este o constatare tardivă a faptelor și evenimentelor economice.

Management contabil

Oferim servicii de organizare a compartimentului financiar-contabil constând în:

  • întocmirea organigramei compartimentului financiar-contabil

  • întocmirea fișelor de post

  • întocmirea procedurilor privind circuitul documentelor justificative și financiar-contabile

  • realizarea monografiei contabile specifice obiectului de activitate

  • stabilirea informațiilor optime ce urmează a fi furnizate periodic celorlalte compartimente

Toate aceste lucrări le efectuăm în strânsă legătură cu structura, organizarea și funcționarea sistemului informatic/ERP utilizat de către beneficiar.

Due-diligence

Oferim servicii de revizie a contabilității și de stabilire a exactității valorilor înscrise în contabilitate în cazul operațiunilor speciale : fuziuni, divizări, cesiuni de active, cesiuni de capitaluri, etc.

Oferim expertiză în stabilirea valorii de tranzacție, valorii fondului comercial, valorii datoriilor și creanțelor contingente.

Aceste servicii le prestăm în colaborare cu specialiști în drept și specialiști în domeniul tehnic în funcție de complexitatea lucrării.

Consultanță gratuită

Oferim servicii de consultanță gratuită în domeniul organizării și conducerii contabilității, în domeniul fiscal și în domeniul alegerii și implementării sistemelor informatice financiar-contabile / sistemelor ERP.

Pentru consultanță gratuită va rugăm să ne trimiteți întrebările în cadrul unui e-mail la adresa: consultanta@accountingexpert.ro

Asistență la alegerea și implementarea sistemelor informatice

Oferim servicii destinate selecției sistemelor informatice financiar-contabile / sistemelor ERP potrivite companiei dvs. Pentru aceasta utilizăm criterii de selecție performante care asigură alegerea unui sistem informatic potrivit cerințelor și așteptărilor dvs.

Totodată asigurăm asistență la implementarea sistemelor informatice pornind de la lucrări de implementare propriu-zisă și până la elaborarea manualului de proceduri pentru lucrătorii și utilizatorii sistemului informatic implementat.

Management financiar

Oferim servicii de administrare a încasărilor și plăților cu și fără numerar, cu instrumente de monitorizare moderne, întocmirea documentațiilor pentru obținerea de împrumuturi financiare pe termen scurt, mediu și lung, plasamente de capital pe termen scurt, mediu și lung.

Oferim servicii de analiză a activității financiare referitoare la gestiune, lichiditate, solvabilitate și rentabilitate, precum și la stabilirea performanței generale a activității utilizând atât indicatori financiari, cât și indicatori non economici. Deținem un model propriu de stabilire a performanței generale a activității curente și viitoare.

Training

Oferim consultanță și training pentru organizarea și conducerea contabilității financiare și de gestiune în mediile computerizate. Totodată oferim consultanță și cursuri pentru contabilitatea previzională. Durata și prețul cursurilor diferă în funcție de cerințele clienților și nivelul de instruire de la care se pleacă în procesul de învățare/perfecționare.

Cursurile sunt ținute de specialiști în domeniul contabilității computerizate.

Pentru înscrierea la cursuri vă rugăm să trimiteți numele și prenumele precum și interesul dvs. pentru unul din cursurile de contabilitate curentă sau contabilitate previzională în medii computerizate la adresa: cursuri@accountingexpert.ro

Implementarea sistemului centrelor de profit

Oferim servicii de implementare a centrelor de profit prin metode moderne de identificare a veniturilor și cheltuielilor și de calculație a costurilor de producție. Oferim asistență permanentă pentru asigurarea funcționalității sistemului implementat.

Control și evaluare

Oferim servicii de control a modului de organizare și conducere a contabilității identificând și evaluând riscurile legate de organizarea și conducerea contabilității.

Acordăm asistență pe perioada derulării inventarierii și controlului financiar de fond.

Elaborarea manualului de proceduri

Oferim servicii de elaborare a manualului de proceduri privind organizarea și conducerea contabilității adaptat la specificul activității clientului: producție, comerț, servicii.

Controlling

Oferim servicii de controlling strategic și operativ cu scopul de a coordona toate procesele unei companii spre reducerea costurilor și plăților, maximizarea veniturilor și încasărilor și optimizarea structurii activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Expertiză contabilă

Efectuăm expertize contabile extrajudiciare în domeniul afacerilor.

Echipa

Echipa noastră își desfășoară activitatea sub coordonarea d-lui conf. univ. dr. Radu Danciu, specialist in contabilitate informatizată și contabilitate previzională și a d-nei expert contabil Nicoleta Lucia Danciu care are o bogată experiență în organizarea și conducerea contabilității entităților mici, mijlocii și mari.

Pentru realizarea lucrărilor complexe firma noastră colaborează cu instituții de învățământ superior, firme de specialitate cu reputație în domeniul tehnic și al evaluării, atât din țară cât și din străinătate, în special din Italia, Franța, Belgia și Germania.

Tarife

Tarifele se stabilesc în funcție de complexitate serviciilor solicitate. Există trei tipuri de tarife:

  • tariful abonament pentru servicii de consultanță permanentă

  • tariful abonament revizuibil pentru servicii de consultanță și ținere a contabilității

  • tariful pe serviciu

Pentru tarife vă rugăm să solicitați oferta la adresa de e-mail: tarife@accountingexpert.ro făcând o descriere succintă a serviciului/serviciilor solicitate.

Contact

SC EUROCONT EXPERT SRL

Cluj-Napoca, Romania

+40 744 816.149

+40 744 670.584

office@accountingexpert.ro